Persoanele fizice și juridice afectate de criză vor putea amâna plata ratelor

Executivul a aprobat Ordonanța de urgență privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Noul act normativ vine în sprijinul persoanelor și firmelor aflate în dificultate financiară, prin amânarea ratelor pentru o perioadă de până la nouă luni, măsură inclusă în Programul „Sprijin pentru România”. Astfel, potrivit unui comunicat al Guvernului, prin noua OUG, debitorii aflați în dificultate financiară, persoane fizice sau juridice, pot solicita suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, pentru o  perioadă de până la nouă luni. Sunt exceptate de la aplicarea actului normativ facilitățile revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a overdraft-ului și a liniilor de credit acordate atât debitorilor persoane fizice, cât și debitorilor persoane juridice.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, a dobânzilor și comisioanelor, este necesar ca debitorii să trimită creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin mijloace electronice de comunicare, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care devin aplicabile prevederile proiectului de act normativ. Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor persoanele fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: ▪ să nu se afle în incapacitate de plată la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor; ▪ prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021; ▪ nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele trei luni anterioare intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

persoanele-fizice-si-juridice-afectate-de-criza-vor-putea-amana-plata-ratelor-s15583

Leave your comment