A fost stabilită Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

Prin Ordinul comun nr. 1190/4625/2022 al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 656 din 30 iunie 2022, a fost stabilită Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Actul normativ prevede, între altele, că aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemul național RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spațiul Privat Virtual (SPV). Operatorii economici care se înregistrează în SPV pentru utilizarea Sistemului RO e-Transport se supun prevederilor OMFP nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment