Gânduri la început de mandat- Chira Luca Mircea – președinte

“Cred că se cuvine să încep exprimându-mi recunoștința și mulțumirile pe care le datorăm înaintaşilor care şi-au adus contribuția la construcția celui mai mare edificiu de elită profesională liberală din România. Este vorba atât de reprezentanții, experți contabili şi contabili , de nivel local cât mai ales de cei de la nivelul național care au dat anvergura actuală CECCAR, recunoscută pe plan european și internațional.

Apoi, adresez mulțumirile mele deosebite colegilor din filială care mi-au încredințat mandatul de a-i reprezenta în calitate de preşedinte, cu promisiunea că voi încerca să mă ridic la înălțimea aşteptărilor lor.

În context, preiau mandatul de la un consiliu al filialei noastre, condus cu pasiune şi competență timp de două mandate de doamna preşedinte Paraschiva Sigartău. Mulțumesc, Paraschiva, pentru tot ce ai realizat, pentru spiritul de seriozitate, profesionalism şi colegialitate pe care le-ai impus aici, pe care sunt obligat să îl preiau şi să îl consolidez. Nu în ultimul rând, trebuie remarcat că în mandatul precedent, cu sprijinul investițional al CECCAR central, filiala Bistrița-Năsăud a reuşit să-şi împlinească dezideratul unui sediu nou, adecvat blazonului nostru, satisfăcând toate trebuințele funcționale ale unui oficiu modern.

Ce aş putea să promit la început de drum?

  • Că voi încerca în continuare să promovez imaginea acestui corp profesional în mediul economico-administrativ local;
  • Că mă voi preocupa de creşterea numerică a membrilor filialei prin identificarea a cât mai mulți aspiranți în vederea  recrutării de tineri economişti;
  • În paralel cu creşterea numerică, doresc să performăm în activitate, atingând  parametri calitativi superiori, competitivi;
  • Doresc de asemenea, cu sprijinul tuturor, să asigurăm o acoperire din ce în ce mai mare a structurilor mediului economic local cu servicii gestionate legal de profesioniştii noştri în detrimentul persoanelor care desfăşoară neautorizat activități specifice profesiei, pentru care noi care avem abilitare juridică.

Va fi nevoie de intensificarea relațiilor interinstituționale cu autoritățile publice guvernamentale din domeniul financiar-fiscal, piața muncii, din organele jurisdicționale şi cu structurile din mediul de afaceri sau cele administrative, pentru a asigura o mai bună gestionare în comun a problematicii complexe a economiei la nivel local.

Toate cele enumerate mai sus vor aduce societății plusvaloare în interesul binelui public pe care organismul nostru profesional este împuternicit să îl servească, asigurând o corectă şi adecvată interfață între mediul economic local şi angrenajul administrativ al statului.’’