ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR
  1. În data de 26 martie 2024, ora 14:00, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Bistrița-Năsăud a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în sistem hibrid – la sediul filialei și pe platforma online -, cu următoarea ordine de zi:
  2. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  3. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
  5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  7. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor comisiei de disciplină;
  8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite.

 

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 14:30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art. 34 din OG nr. 65/1994.