Procedura de implementare a Programului IMM INVEST PLUS – componenta INNOVATION, publicată în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 976 din 7 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3.033/21.494/2022 al ministrului finanțelor și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS componenta INNOVATION. Obiectivul principal al acestei componente constă în asigurarea lichidităților pentru desfășurarea activității curente și finanțarea investițiilor realizate de întreprinderile mici și mijlocii, prin intermediul instituțiilor de credit, afectate de conflictul armat din Ucraina, precum și încurajarea și stimularea dezvoltării IMM-urilor cu capitalizare medie care dețin o componentă de inovare, a celor care realizează invenții și inovații și a susținerii activităților care promovează exportul IMM-urilor constând în activități care să conducă la stimularea exporturilor românești, respectiv la susținerea tranzacțiilor internaționale și a investițiilor românești în străinătate, stimularea comerțului online și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și care activează în industria exportatoare nepoluantă.

Programul IMM INVEST PLUS – componenta INNOVATION va deveni operațional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană și va funcționa până la 31 decembrie 2022. Plata dobânzilor se realizează în termen de maximum 13 luni de la data acordării creditului.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

procedura-de-implementare-a-programului-imm-invest-plus-componenta-innovation-publicata-in-monitorul-s16432

Leave your comment