Îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește informațiile legate de climă, esențiale pentru eliminarea decalajului net de informații

În calitate de voce globală a profesiei contabile, IFAC lucrează cu Accounting for Sustainability (A4S) și alții pentru a se asigura că profesia globală, cuprinzând peste 3,5 milioane de contabili – în diferitele lor roluri în afaceri –, joacă un rol-cheie în decarbonizarea economiilor și în îndeplinirea angajamentelor globale, naționale și corporative privind clima.

Evenimentul Săptămâna Climei de anul acesta, Liderii din domeniul financiar tratează decalajul informațional privind eliminarea gazelor cu efect de seră: Analizarea rolului critic al CFO și al echipelor financiare în tranziția climatică, a fost al patrulea organizat de IFAC și s-a concentrat pe planificarea tranziției climatice și pe contribuția esențială a liderilor financiari pentru a permite companiilor să își îndeplinească angajamentele în materie de climă și să îmbunătățească raportarea către părțile interesate.

„Sarcina de a decarboniza economiile este o realizare majoră”, a declarat Kevin Dancey, CEO IFAC. „Calitatea datelor și a proceselor de raportare în materie de sustenabilitate trebuie îmbunătățită pentru a răspunde cerințelor investitorilor, autorităților de reglementare și factorilor de decizie politică, precum și urgenței crizei climatice în sine. Determinarea competențelor experților contabili de a identifica riscurile și oportunitățile și de a îmbunătăți informațiile legate de climă reprezintă un punct de plecare esențial”, a precizat reprezentantul IFAC.

Înregistrarea evenimentului și principalele concluzii sunt disponibile pe site-ul IFAC.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)

Businessman working on laptop with CLIMATE CHANGE inscription, cyber technology concept

Leave your comment