Modificări la Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune

Procedura de înregistrare a contractelor de locațiune a fost completată cu noile prevederi legale aduse Codului fiscal prin OG nr.16/2022, prin publicarea în Monitorul Oficial nr. 1164 din 5 decembrie 2022 OPANAF nr. 2.031/2022 privind modificarea și completarea OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și a modelului și conținutului formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”.

Reamintim că, prin OG nr. 16/2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023, pentru persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare și cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, a fost instituită obligația de a înregistra contractul încheiat între părți, precum și modificările survenite ulterior, la organul fiscal competent. Conform art. 1.798 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, contractele de locațiune încheiate prin înscris sub semnătură privată, care au fost înregistrate la organele fiscale, constituie titluri executorii pentru plata chiriei la termenele și în modalitățile stabilite în contract sau, în lipsa acestora, prin lege. Pentru aplicarea acestor prevederi a fost emis OPANAF nr. 114/2019, prin care a fost aprobată procedura de înregistrare a contractelor de locațiune la organul fiscal competent, precum și modelul și conținutul formularului „Cerere de înregistrare a contractelor de locațiune”. Ca urmare a obligației instituită de OG nr. 16/2022, a fost necesară completarea prevederilor OPANAF nr. 114/2019.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

modificari-la-procedura-de-inregistrare-a-contractelor-de-locatiune-s16874

Leave your comment