MF propune plafoanele unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023

♦ Revenirea la ținta de deficit bugetar sub 3% din PIB urmează să fie atinsă în 2024

Ministerul Finanțelor a publicat, în transparență decizională, proiectul de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023. În Expunerea de motive a proiectului de act normativ, inițiatorii menționează că, potrivit prevederilor art. 26 din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr. 69/2010, odată cu strategia fiscal-bugetară, Guvernul va depune și proiectul legii pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar, care va cuprinde indicatorii prevăzuți la art. 29 alin. (1) din Legea nr. 69/2010, republicată, fundamentați în strategia fiscal-bugetară. În baza prevederilor menționate, Guvernul prin Ministerul Finanțelor a elaborat Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2023-2025, care stabilește principiile, obiectivele și prioritățile fiscal bugetare ale Executivului pentru perioada respectivă. Strategia este documentul de fundamentare pe baza căruia au fost estimați indicatorii incluși în proiectul de lege pentru aprobarea limitelor specificate în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf-propune-plafoanele-unor-indicatori-specificati-in-cadrul-fiscal-bugetar-pe-anul-2023-s16884

Leave your comment