Modelul și conținutul formularului 112, publicate în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 918 din 19 septembrie 2022 a fost publicat Ordinul comun nr. 1.667/2.194/772/4.079/2022 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

Prevederile ordinului comun se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

Prin noul act normativ se reglementează următoarele:

▪ modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;

▪ nomenclatoarele: „Creanțe fiscale”, „Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului”, „Tip asigurat”, „Indicatori condiții speciale/deosebite”;

▪ instrucțiunile de completare și caracteristicile de editare a formularului 112.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.