MF propune o serie de măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de ordonanță de urgență  publicat pe site-ul instituției, o serie de măsuri de prevenire și combatere a activităților economice ilicite, măsuri care au ca scop, între altele, creșterea conformării și întărirea disciplinei în activitățile de producție, comerț sau prestări de servicii și care vor contribui la prevenirea evaziunii fiscale și la reducerea decalajului fiscal la TVA (GAP), ca premise pentru creșterea veniturilor colectate.

Inițiatorii proiectului menționează, în Nota de fundamentare, că, din perspectiva activității desfășurate în planul prevenirii evaziunii fiscale, abrogarea în totalitate a Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii are un impact profund asupra eficienței acțiunilor consacrate în această zonă de neconformare, cu consecințe în realizarea veniturilor bugetare. În decursul anilor, acest act normativ a creat cadrul de acțiune împotriva unor fapte ce se pot regăsi în apropierea evaziunii fiscale, fiind un instrument util în prevenirea acestui fenomen care afectează bugetul general consolidat al statului. În acest context – precizează MF – prin adoptarea noului proiect de act normativ se consolidează disciplina economico-financiară consacrată în perioada aplicabilității Legii nr. 12/1990, pe timpul desfășurării activităților de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii și se readuce organelor de control fiscal și vamal acel instrument eficient de prevenire a evaziunii fiscale ca premisă pentru creșterea conformării voluntare, optimizarea colectării creanțelor fiscale, asigurarea eficientă a veniturilor bugetare și, nu în ultimul rând, consolidarea unui mediu concurențial onest. „Astfel, se reglementează măsuri de prevenire și combatere a activităților ilicite de producție, comerț sau prestări de servicii, respectiv interdicția de a efectua activități de producție, depozitare, transport, comerț sau prestări de servicii, cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, precum și obligația ca aceste activități să fie realizate cu respectarea condițiilor prevăzute de lege. Prin aplicarea amenzii și a măsurii confiscării, fie la depozitare, fie la transport, fie la comercializare, se preîntâmpină efectele în plan fiscal, întrerupându-se circuitul de comercializare ilicită a bunurilor”, precizează reprezentanții MF.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf-propune-o-serie-de-masuri-de-prevenire-si-combatere-a-activitatilor-economice-ilicite-s17767

Leave your comment