ANAF a modificat o serie de acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a modificat, prin OPANAF nr. 347/2023, publicat în Monitorul Oficial nr. 264 din 30 martie 2023, o serie de prevederi privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA. Reprezentanții ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, potrivit prevederilor Legii nr.265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, entitățile supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului solicită odată cu depunerea cererii de înregistrare în registrul comerțului și înregistrarea fiscală. Ca urmare, prin Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al ministrului Justiției nr. 2509/5672/C/2022 a fost aprobat modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularului “Cerere de înregistrare fiscală”, ca anexă la formularul „Cerere de înregistrare în registrul comerțului”, pentru a asigura posibilitatea entităților supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului să solicite odată cu înmatricularea/înregistrarea în registrul comerțului și înregistrarea fiscală în evidența organului fiscal.

Anterior acestor dispoziții legale, societățile care solicitau, încă de la înmatricularea în registrul comerțului, și înregistrarea în scopuri de TVA, în temeiul dispozițiilor art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, utilizau formularul (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal”, care se depunea la organul fiscal competent în aceeași zi cu depunerea la oficiul registrului comerțului a cererii de înmatriculare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-a-modificat-o-serie-de-acte-normative-privind-inregistrarea-anularea-inregistrarii-in-scopuri-s17765

Leave your comment