MF propune modificări la Normele metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Prevederile proiectului au în vedere, între altele, aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul

Ca urmare a modificărilor aduse OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale prin Legea nr. 136/2019, Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de HG prin care propune modificarea corespunzătoare a Normelor metodologice pentru aplicarea OUG nr. 28/1999, aprobate prin HG nr. 479/2003, cu modificările și completările ulterioare. Proiectul este publicat în transparență decizională pe site-ul MF.

Proiectul de act normativ vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:

 A fost stabilită configurația, precum și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcționează pe bază de plăți cu cardul, precum și de acceptatoare de bancnote sau monede, după caz, în vederea testării și avizării acestora de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, astfel:

▪ aceste dispozitive sunt identificabile ca structură și program de aplicație, includ o placă fiscală ce conține un modul fiscal, controlat de un program de control, înglobarea constructivă a dispozitivului de imprimare, afișajului client și operator nefiind obligatorie, și dispun de interfețe prin care se asigură:

– cooperarea cu unitatea de control a automatului comercial nesupravegheat în care este integrat,

– controlul conexiunilor perifericelor de plată atașate acestuia,

– cooperarea cu un sistem de calcul de tip calculator, sau cu un dispozitiv de tip telefon inteligent, tabletă, precum și altele asemenea, ce dispun de un program de aplicație identificabil ce permite modificarea, programarea, executarea comenzilor din regimul de raportare, completarea și citirea bazei de date proprie modulului fiscal precum și executarea operațiunilor de service printr-un set limitat de comenzi;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

mf-propune-modificari-la-normele-metodologice-pentru-aplicarea-oug-nr28-1999-privind-obligatia-operatorilor-s16894

Leave your comment