Alegeri presedinte

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Filialei Bistrița-Năsăud nr. 23/59 din 08.02.2023, procesul de votare pentru funcția de președinte al Consiliulului Filialei Bistrița-Năsăud, pentru mandatul 2024-2028, se va desfășura la sediul filialei CECCAR Bistrița-Năsăud din str. Mihai Eminescu, nr. 2, loc. Bistrița, jud. Bistrița-Nasăud, în perioada 13-14 martie 2023, între orele 10,00-19,00.

 

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului și care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului inițial de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 4 zile.

În cazul în care, la sfârșitul zilei suplimentare, se constată îndeplinirea cvorumului, prin Hotărâre a Consiliului Filialei se declara încheierea procesului de votare. Dacă nici după a treia zi nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30% la sfârșitul celei de a patra zi, alegerea președintelui consiliului filialei va fi validă indiferent de numărul membrilor înscriși pe listele electorale, prezenți la vot până în sfârșitul ultimei zile de vot.

Leave your comment