Proiect ONPCSB: O serie de entități raportoare vor avea obligația de a notifica Oficiul, exclusiv electronic, cu privire la începerea, desfășurarea și încetarea activității care intră sub incidența Legii nr. 129/2019

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a publicat în transparență decizională un proiect de OUG privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Inițiatorii au în vedere, în esență, instituirea unui cadru legal care să permită sancționarea de către Oficiu, a încălcărilor dispozițiilor Legii nr. 129/2019, constatate de către organismele de autoreglementare.

Inițiatorii menționează, în Nota de fundamentare a actului normativ, că proiectul a fost elaborat în contextul în care România se află, în prezent, în Runda a V-a de Evaluare Mutuală a Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL din cadrul Consiliului Europei, în cadrul căreia este evaluată atât conformitatea sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului cu principalele standarde internaționale în domeniu – Recomandările FATF și dreptul unional, cât și eficacitatea punerii în aplicare a acestor standarde. În conformitate cu Recomandarea nr. 28 FATF, „statele trebuie să se asigure că anumite categorii de afaceri și profesiuni non-financiare desemnate sunt supuse sistemelor eficiente de monitorizare și asigurare a conformității lor cu cerințele de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”.

„Pentru a asigura o supraveghere și monitorizare eficientă a acestor categorii de entități raportoare, este necesară identificarea celor care desfășoară efectiv activitățile care intră sub incidența Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (…). Totodată, este necesar un cadru legal care să permită sancționarea încălcărilor dispozițiilor Legii nr. 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, constatate de către organismele de autoreglementare, conform atribuțiilor specifice, în aplicarea art. 26 alin. (2) lit. b) din același act normativ, lipsa unei astfel de reglementări putând afecta negativ evaluarea României”, se subliniază în document.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

proiect-onpcsb-o-serie-de-entitati-raportoare-vor-avea-obligatia-de-a-notifica-oficiul-exclusiv-s14498

Leave your comment