Proiect MF privind aplicarea reglementărilor europene referitoare la scutirea de taxe și exonerarea de TVA la importuri, pentru mărfurile necesare combaterii efectelor epidemiei COVID-19 în 2022

Ministerul Finanțelor a publicat, în transparență decizională, un proiect de Ordin pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2021/2313 a Comisiei din 22 decembrie 2021 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2022.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul, că, potrivit art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este scutit de TVA importul definitiv de bunuri care îndeplinesc condițiile pentru scutire prevăzute de Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 de stabilire a domeniului de aplicare a articolului 143 literele (b) și (c) din Directiva 2006/112/CE în ceea ce privește scutirea de la taxa pe valoarea adăugată a anumitor importuri finale de bunuri. De asemenea, sunt instituite scutiri similare de taxe vamale prin Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale.

În contextul în care, la 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 drept urgență de sănătate publică la nivel internațional, iar la 11 martie 2020, drept pandemie, iar numeroase state au declarat stare de urgență la nivel național, statele membre, inclusiv România, au înaintat Comisiei în perioada 19 – 26 martie 2020 cereri pentru scutirea de taxe vamale și TVA pentru mărfurile importate pentru a combate efectele epidemiei de COVID-19. Astfel, la 3 aprilie 2020, Comisia Europeană a adoptat Decizia (UE) 2020/491 privind scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, document prin care au fost acordate astfel de scutiri până la 31 decembrie 2021.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

proiect-mf-privind-aplicarea-reglementarilor-europene-referitoare-la-scutirea-de-taxe-si-s14513