Noile reglementări privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național, publicate în Monitorul Oficial

Prin OPANAF nr. 1.644/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022, au fost reglementate modelul și conținutul formularului 395 „Declarație informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național”. Formularul se completează și se depune de către persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poștale definite la art. 2 punctul 20 din OUG nr.13/2013 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.187/2013, pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național.

Pentru trimiterile poștale contra ramburs efectuate pe teritoriul național, persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poștale au obligația transmiterii informațiilor prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordin lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare. În situația în care furnizorul de servicii poștale constată anumite erori în declarația depusă inițial, acesta poate rectifica informațiile referitoare la documentul de transport.

Declarația se depune în format electronic sub forma unui fișier PDF, cu fișier xml atașat, semnat electronic. Programele de asistență și specificațiile tehnice sunt disponibile pe portalul ANAF.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

noile-reglementari-privind-declararea-serviciilor-de-trimitere-contra-ramburs-efectuate-de-furnizorii-s16273