Ghidul solicitantului elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 5, publicat în Monitorul Oficial

În Monitorul Oficial nr. 853 din 7 septembrie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 991/2021 al ministrului Finanțelor privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 5. Ghidul reprezintă un îndrumar pentru solicitanții de ajutor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin realizarea de investiții, instituită prin HG nr. 807/2014, cu modificările și completările ulterioare.

În document se precizează că, pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor (MF) pune la dispoziția solicitanților, la adresa https://mfinante.gov.ro/ro/formular-intrebari, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul Ghidului și pe site-ul MF.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții inițiale în active fixe de înaltă tehnologie pentru realizarea de produse cu valoare adăugată mare, indiferent de dimensiunea beneficiarilor.

Schema a fost instituită în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat, valabil în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, a Deciziei Comisiei Europene C (2014) 2240 final prin care a fost autorizată harta ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020 și a Comunicării Comisiei C(2020) 4355 final din data de 2 iulie 2020 prin care au fost modificate Orientările privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020 și a fost prelungită perioada de aplicare a acestora.

Valoarea totală a unui proiect de investiții trebuie să fie de minimum 4,5 milioane lei. Această valoare a fost determinată prin raportarea la o valoare echivalentă de aproximativ 1 milion euro (calculată la un curs de 4,5 lei/euro).

Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale. Bugetul maxim al schemei este de 6,380 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1,450 miliarde euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2023; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanțare emise, pentru perioada 2015-2028.

Bugetul anual mediu al schemei este de 638 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 145 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale. Se pot emite acorduri pentru finanțare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei prin legile bugetare anuale.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

ghidului-solicitantului-elaborat-in-baza-hg-nr-807-2014-pentru-instituirea-unor-scheme-de-ajutor-de-s12762