CNAS propune modificări la Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Amendamentele vizează, între altele, asigurările pentru concedii și indemnizații pe bază de contract încheiat cu casa de sănătate

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a publicat în transparență decizională proiectul de Ordin pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017. Proiectul a fost promovat în contextul în care prin OUG nr. 10/2023, prevederile OUG nr. 158/2005 au fost modificate și completate astfel încât să se asigure claritate normelor prin care se reglementează condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de indemnizații de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care optează să încheie contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate cu casele de asigurări de sănătate la care aceștia sunt luați în evidență ca plătitori de contribuție de asigurări sociale de sănătate.

Astfel, persoanele fizice, altele decât salariații, care optează să încheie contractele de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate au obligația plății unei contribuții pentru asigurarea pentru concedii și indemnizații în cotă de 1%, aplicată asupra venitului lunar înscris în contractul de asigurare.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

cnas-propune-modificari-la-normele-de-aplicare-a-prevederilor-oug-nr-158-2005-privind-concediile-si-s17797