ANAF va modifica Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 2.937/2018

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) intenționează să modifice Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili persoane fizice în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale, aprobată prin OPANAF nr. 2.937/2018, ca urmare a unor recente amendamente aduse Codului de procedură fiscală.

În acest sens a fost elaborat un proiect de ordin, publicat în transparență decizională pe site-ul instituției. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, prin OG nr. 31/2022, au fost aduse modificări și completări art. 165 din Codul de procedură fiscală referitoare la ordinea stingerii obligațiilor fiscale.

Astfel s-a prevăzut că, prin excepție de la regula generală a ordinii de stingere a obligațiilor fiscale, respectiv cea în ordinea vechimii acestor obligații, sumele individualizate în deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat și/sau de minimis emise, după caz, de Comisia Europeană/entitățile ce dețin calitatea de furnizor sau de administrator de ajutor de stat sau de minimis/Consiliul Concurenței și dobânzile aferente datorate de la data plății ajutorului până la data recuperării sau a rambursării sale integrale se sting cu prioritate.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-va-modifica-metodologia-de-distribuire-a-sumelor-platite-de-contribuabili-in-contul-unic-si-de-s16854

Leave your comment