ANAF va actualiza Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de ordin pentru pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia” și a Anexei nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central”, la OPANAF nr. 90/2016 și pentru modificarea și completarea Anexei la OPANAF nr. 1.767/2021 pentru aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată, în formă simplificată, de către organul fiscal central. ANAF menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că dispozițiile Cap. IV „Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală reglementează, pe de o parte, regulile generale cu privire la acordarea de eșalonări la plata obligațiilor fiscale ale contribuabililor, de către organul fiscal central, iar, pe de altă parte, faptul că forma și conținutul cererii prin care se solicită aceste înlesniri la plată, documentele justificative care se anexează acesteia și procedura propriu-zisă de aplicare a eșalonării la plată se aprobă prin ordin al președintelui ANAF. În acest sens, în baza prevederilor art. 187 alin. (2) și ale art. 209 ale Cap. IV „Înlesniri la plată” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală a fost emis OPANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central.

Prevederile referitoare la înlesnirile la plată din capitolul menționat au fost modificate și completate prin următoarele dispoziții legale: ▪ art. I pct. 57-68 din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare; ▪ art. I pct. 21-23 din OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale; ▪ art. I pct. 16-19 din OG nr. 11/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea unor termene; ▪ art.I pct.22-24 și art.II din OG nr.31/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

anaf-va-actualiza-procedura-de-aplicare-a-acordarii-esalonarii-la-plata-de-catre-organul-s16701

Leave your comment