Educatie profesionala contabila

Calendar pe ani de stagiu

Categoria Expert contabil

 

Arii de competente

Proba practica

Organizare cursuri pregatire

Anul I - Semestrul I

 

 

1. Contabilitate şi raportare financiară

Da

Sala

2. Contabilitate managerială

Da

Sala

3. Economia afacerilor

X

Platforma

 

 

 

Anul I - Semestrul II

 

 

1. Dreptul afacerilor si dreptul muncii

Da

Sala

2. Standarde Financiare de Raportare Financiara

Da

Sala

3. Etica profesioniştilor contabili

X

Platforma

 

 

 

Anul II - Semestrul I

 

 

1. Fiscalitate

Da

Sala

2.  Contabilitatea altor tipuri de entitati:

·         Contabilitatea institutiilor publice

·         Contabilitatea entitatilor fara scop patrimonial

 

Da

Da

Sala

3. Comunicare si dezvoltare profesionala

X

Platforma

 

 

 

Anul II - Semestrul II

 

 

1. Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Da

Sala

2. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei

Da

Sala

3. Etica profesioniştilor contabili

 

Platforma

 

 

 

Anul III - Semestrul I

 

 

1. Finanţe şi management financiar

Da

Sala

2. Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

X

Platforma

3. Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Da

Sala

 

 

 

Anul III - Semestrul II

 

 

1. Managementul performanţei

Da

Sala

2. Expertiza contabilă

Da

Sala

3. Etica profesioniştilor contabili

X

Platforma

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009